12+
logo

Кафедра строительстваСостав кафедры

Проф. Груздев Владимир Станиславович д.г.н., доц.

Проф. Шишин Аркадий Владимирович д.т.н. проф.

Доц.Бойтемирова Ирина Николаевна с.н.с., доц

Доц. Дмитриев Игорь Кимович к.т.н.

Доц.Маракулина Светлана Петровна к.т.н.

Доц. Хохлова Лина Ильинична к.т.н.

Доц. Сафонов Р.оман Анатольевич к.т.н.

Ст.пр.Шелапутина Наталья Александровна